O nas

Aero Transport funkcjonuje w stolicy regionu Doliny Lotniczej - Aviation Valley znanej z rozwiniętego przemysłu lotniczego oraz ośrodków szkolenia pilotów. Świadczymy najwyższej jakości usługi w zakresie przewozów częściowych i całopojazdowych w transporcie drogowym rzeczy, przewozów materiałów sypkich, chłodniczych oraz dedykowanych ekspresowych. Opieramy się na zespole fachowców polskiego sektora logistycznego, posiadających wieloletnie doświadczenie w branży TSL w Europie powierdzone certyfikatami Instytutu Transportu Samochodowego na krajowy przewóz rzeczy nr: 00542/F2/11 oraz na międzynarodowy przewóz rzeczy nr: 01371/F4/11. Potrafimy łączyć planowanie procesu produkcyjnego z dystrybucją, aby towarzyszący im transport był sprawnie funkcjonującą częścią całego systemu logistycznego Państwa przedsiębiorstwa. Wiemy jak analizować elementy logistyczne by zaproponować optymalne rozwiązania techniczne, które pozwolą na maksymalne wykorzystanie możliwości transportowych. Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 125 poz. 1371, z późn. zm.), dla wykonywania pośrednictwa przy drogowym przewozie rzeczy, zarówno krajowego jak i międzynarodowego, niezbędne jest uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, a także zabezpieczenie finansowe w wysokości 50000 EUR które posiadamy. Nasza działalność ubezpieczona jest na kwotę 300000 USD. Jesteśmy zarejestrowani we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych EORI (ang. Economic Operators' Registration and Identification) dzięki czemu formalności i operacje celne załatwiane są w przyspieszony sposób. Nasz numer identyfikacyjny EORI: PL813262568100000. Od 2 września 2013 r. posiadamy status upoważnionego przedsiębiorcy (ang. Authorised Economic Operator) - certyfikat AEOS - Bezpieczeństwo i ochrona -  przyznawanego przez Państwo - Izbę Celną firmom dobrze zorganizowanym, wiarygodnym, wypłacalnym, których m.in. infrastruktura i stosowane zabezpieczenia systemów informatycznych podlegały zakończonemu sukcesem trudnemu i szczegółowemu audytowi. Przywilej posiadania statusu AEO z jednej strony powoduje przejęcie części odpowiedzialności za bezpieczeństwo zewnętrznych granic Unii Europejskiej, z drugiej zaś umożliwia z szeregu przewidzianych prawem ułatwień. Instytucja upoważnionego Przedsiębiorcy jest istotnym elementem programu dotyczącego wprowadzania mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo i ochronę wspólnotowego obszaru celnego. Aero Transport jest 18 firmą na Podkarpaciu która otrzymała certyfikat AEO i 631 w Polsce na dzień 7 września 2013. Przepisy rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. L 253 z 11.10.1993, s. 1 z późn. zm.) – RWKC przewidują następujące ułatwienia i uprawnienia związane z posiadaniem statusu AEO:  1. Status uznawany w całej Wspólnocie Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Japonii, Andorze, Chinach i USA. 2. Priorytetowa obsługa zgłoszeń celnych. 3. Skrócenie czasu odprawy w procedurze uproszczonej do 30 min. 4. Mniejsza ilość kontroli towarów i dokumentów. 5. Priorytetowe traktowanie w przypadku wytypowania do kontroli. 6. Wybór miejsca przeprowadzenia kontroli. 7. Priorytetowa obsługa wszelkich wniosków. Status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO udzielany jest przedsiębiorcy spełniającemu określone przepisami prawa warunki i kryteria, które obejmują: 1. Odpowiednie przestrzeganie wymogów celnych. 2. Odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi i, gdzie zachodzi taka potrzeba, ewidencjami transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną. 3. Udokumentowaną wypłacalność. 4. Odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony. Nasz numer AEOS: PLAEOS400000130018. Aero Transport jest członkiem Izby Przemysłowo – Handlowej w Rzeszowie. Obejmuje ona swoim działaniem obszar Województwa Podkarpackiego. Zrzesza ponad 180 firm.

Nasze zalety

  • wyręczanie Państwa w procesie organizacji transportu;
  • optymalne rozwiązania logistyczne;
  • terminowość podjęć i dostaw ładunków;
  • umiejętność przewidywania w transporcie;
  • odpowiedzialność;
  • wiemy jak łączyć planowanie procesu produkcyjnego z dystrybucją, aby towarzyszący im transport był sprawnie działającą częścią całego systemu logistycznego Państwa przedsiębiorstwa;
  • potrafimy analizować elementy logistyczne by zaproponować optymalne rozwiązania techniczne, które pozwolą na maksymalne wykorzystanie możliwości transportowych.

Strategia i misja

Niezależność kapitałowa Aero Transport połączona z elastycznością i bliskimi relacjami z Klientem - to trzy filary filozofii naszej firmy. Są one zarazem fundamentami długotrwałej współpracy.

Naszą misją jest zwiększanie wydajności podstawowej działalności biznesowej naszych Klientów poprzez dostarczanie zaawansowanych rozwiązań logistycznych. Wierzymy, że nasze usługi są bardziej wydajną i ekonomiczną alternatywą dla działalności logistycznej realizowanej własnymi siłami. Nasze cele realizujemy przed wszystkim dzięki zespołowi profesjonalistów, ich zaangażowaniu oraz głębokiej znajomości branży.

Najnowsze technologie IT

Firma konsekwentnie inwestuje w zaawansowane rozwiązania informatyczne. Wykorzystujemy w pełni zintegrowany system informatyczny. Program interLAN SPEED, wspomaga zarządzanie naszą firmą w zakresie obsługi transportu i spedycji całopojazdowej oraz drobnicowej, zarządzania flotą i rozliczania czasu pracy kierowców oraz planowania i optymalizacji transportów. Wykorzystując szeroki pakiet nowoczesnych rozwiązań zarówno z zakresu technik informatycznych jak i logistycznych, jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej wygórowanym wymaganiom klientów. Stosujemy urządzenia zewnętrzne oraz wiodące rozwiąza IT na światowym poziomie.

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialny biznes Aero Transport to realizowanie strategii prowadzenia działalności gospodarczej w sposób, który uwzględnia aspekty etyczne, ekologiczne i społeczne.

Działając z branży transportowej i logistycznej firma nawiązuje prawdziwe i uczciwe relacje z interesariuszami (pracownicy, kontrahenci, klienci, dostawcy), jak również stara się minimalizować skutki swojej działalności. Poszanowanie wartości drugiego człowieka, a przy tym prowadzenie odpowiedzialnej działalności gospodarczej umożliwia nam wkład w rozwiązywanie lokalnych problemów.

Nasze zalety

1

Wyręczanie Państwa w procesie organizacji transportu

2

Optymalne rozwiązania logistyczne

3

Terminowość podjęć i dostaw ładunków

4

Umiejętność przewidywania w transporcie

5

Odpowiedzialność

6

Dyspozycyjność