Kontakt

Mapa

Aero Transport Sp. z o.o.
ul. Zielona 8 B
35-326 Rzeszów, Poland
VAT / NIP: 8133196176, REGON: 691536290, KRS: 0000078350, Kapitał Zakładowy: 60 000,00 zł.

Spółka ma siedzibę w Rzeszowie i zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, w XII wydziale KRS. Wcześniej spółka zarejestrowana była w rejestrze handlowym pod numerem RHB 2385. Spółka powstała w 2002 r.

Formularz kontaktowy:

* - pola wymagane